Vào ngày 31/5/22, đoàn công tác Bộ nông nghiệp đến thăm và làm việc tại Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng Ea Tu. EATU CAFÉ . FlO-ID: 33762.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *