Bio coffee và eatu coffee cùng khảo sát vùng nguyên liệu để sản xuất và chế biến cà phê hữu cơ trong tương lai

Các đặc điểm cơ bản của canh tác cà phê hữu cơ là loại bỏ việc sử dụng phân bón hóa học và các đầu vào hóa học khác như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm và thuốc trừ sâu, tôn trọng các quy trình tự nhiên và sử dụng kỹ thuật […]

Read More