Chuyến đi thực tế qua Thái lan để xem họ chọn giống, trồng, sản xuất, chế biến và xuất khẩu như thế nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *