Liên minh hợp tác xã Tỉnh Quảng Nam đến thăm và làm việc tại EATU CAFE

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM Địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 02353.859136; 02353.810266. Email: vanphonglienminh@gmail.com Các HTX thành viên liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Nam  Hợp tác xã Cộng đồng Tam Thanh Hợp tác xã Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Hợp tác xã […]

Read More