Độ co giãn cầu theo giá theo 1 năm của đồ uống ở cấp độ toàn cầu (Khối lượng bán lẻ)

Lạm phát hiện đang chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận trên khắp các ngành hàng tiêu dùng đóng gói. Chi phí lao động, năng lượng, vận chuyển, đóng gói và đầu vào ngày càng tăng đang tạo ra các hiệu ứng gợn sóng qua mọi lớp của chuỗi cung ứng. Đồ uống nóng […]

Read More