Khai mạc hoạt động đánh giá chất lượng thử nếm mẫu dự thi, cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2022

Sáng nay, ngày 22/4/2022 Ban tổ chức cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2022 – VietNam Amazing Cup 2022 tại Tp. Buôn Ma Thuột theo kế hoạch số 12613/KH-UBND, ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2022 có 83 mẫu dự thi của 48 đơn […]

Read More