“Thương mại công bằng là chứng nhận được công nhận toàn cầu và các doanh nghiệp nào muốn đạt được chứng nhận này thì cũng phải đáp ứng được các tiêu chuẩn mà tổ chức cấp nhãn Fair Trade đề ra. Trong khuôn khổ của tiểu dự án “Thúc đẩy phát triển Thương mại công bằng ở Việt Nam” của EU- MUTRAP.

Một trong những điều quan trọng mà EU- MUTRAP hướng tới là chất lượng và làm thương hiệu cà phê, vì trước đây đa phần người sản xuất cà phê ở khu vực Tây Nguyên thường có tập quán thu hái cà phê xanh để tiết kiệm nhân công, dẫn tới đầu ra của cà phê nhân có tiêu chuẩn chất lượng thấp và nghèo nàn.

Chương trình liên kết với các nông hộ sản xuất cà phê sạch tạo vùng nguyên liệu nhằm góp phần chủ động nguồn hàng cà phê nhân chất lượng cao. Ðây là hướng sản xuất bền vững cho vùng cà phê lớn nhất cả nước.

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng Ea Tu đạt chứng nhận Thương mại công bằng của FLO (Fair Trade Labelling Organization)

Xã viên sản xuất cà phê phải đáp ứng các tiêu chí chất lượng, thực hành nông nghiệp tốt, thân thiện môi trường; Quy trình chăm sóc, thu hoạch cà phê tuân thủ nghiêm ngặt theo chương trình cà phê bền vững. Còn tiêu chí công bằng được thực hiện theo hướng trả giá xứng đáng với chất lượng sản phẩm.